MVDr. Daniel Honzák, Deraslužby Brno

polymerová virucidní dezinfekce prostor

Ochranná dezinfekce podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.