Provádíme plošnou a prostorovou polymerovou dezinfekci prostředí proti všem původcům infekčních onemocnění včetně koronavirů.

Ošetření prostor provádíme aerosolovým generátorem (studená mlha) + přímým nástřikem exponovaných ploch, jako jsou vypínače, madla, kliky, zásuvky, židle apod.

Cena: 20,- Kč / 1m2

Ke každému zásahu vystavujeme certifikát podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Máme za sebou již mnoho dezinfekčních výjezdů namířených proti KORONAVIRU SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Používáme plně virucidní, baktericidní, fungicidní a sporocidní, schválené a registrované, polymerované dezinfekční přípravky s dlouhodobou reziduální účinností. 

Polymerová dezinfekce je plně virucidní (včetně Coronaviru), baktericidní, fungicidní a sporocidní s vysokým reziduálním účinkem až 21 dnů. Použitá látka nijak nepoškozuje ani nekoroduje žádné materiály. Během zásahu, který se provádí v maskách, může u přítomných osob dojít k podráždění dýchacích cest (kašel), proto doporučujeme návrat do ošetřených míst asi za 2 hodiny. Pokud je během zásahu zapnutá vzduchotechnika, dojde k dezinfekci jejích vstupních cest. 

Doba aplikace v objektu o rozloze okolo 1.000 m2 je podle členitosti a připravenosti 1-2 hodiny (v kancelářích je ideální odsunout židle a uklidit pracovní stoly).